Vesitübler sistem nedir, vestibüler Hassasiyet nedir, vestibüler arayış nedir, vestibüler işlev bozuklukları vestibüler sistemi geliştirecek neler yapılabilir gibi bilgilerin yer yazımızda yer almaktadır.

Vestibüler Sistem Nedir

Vestibüler sistem, uzayda hareket, motor koordinasyon ve baş ve vücut pozisyonu hakkındaki bilgileri yorumlayan duyusal bir sistemdir. Bu duyu sistemi, görsel, işitsel, dokunsal ve proprioseptif sistemlerden aldığımız duyusal bilgileri birleştirmede önemli bir rol oynar. Bu bilgiyi, her sistemin günlük aktiviteleri gerçekleştirmek için birlikte çalışmasına izin verecek şekilde koordine eder. Vestibüler sistem üzerinden alınan bilgiler beynin birçok farklı alanda gönderilen ve kas tonu, denge ve postür kontrolü gibi vücut fonksiyonlarını etkilemek için yardımcı olur.

İç kulakta bulunan vestibüler organlar arasında kesecik, kesecik ve 3 yarım daire kanalı bulunur. Kesecik ve kesecik yerçekimini ve başın ileri/geri ve yan yana hareketini algılarken, 3 yarım daire kanalı dönme hareketini tanımlar. Bu organlar vücudun uzayda nerede olduğunu belirlemesine ve vücut pozisyonunda ayarlamalar yapmasına yardımcı olur. Örneğin, bir kişi tökezlediğinde ve yere doğru düşmeye başladığında, vestibüler sistem kişinin öne doğru düştüğünü algılar ve kişinin yüz üstü düz düşmesini önlemek için vücudun diğer kısımlarını koruyucu bir refleksle yanıt vermeleri için uyarır. Bu şekilde vestibüler sistem, günlük aktivitelerde hareket etmek ve işlev görmek için gerekli girdiyi sağlar.

Vestibüler İşlev Bozuklukları

Vestibüler sistemdeki işlev bozuklukları birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Çocuğun otururken dik pozisyonu koruma yeteneğini etkileyen gelişimin erken döneminde sorunlara neden olabilir. Ayrıca emekleme ve yürümede gecikmelere neden olur. Görme, vestibüler işlev bozukluğundan da etkilenebilir, bu da bir çocuğun , bir masada otururken bir kara tahtadan kelime veya harfleri kopyalamak gibi, başını hareket ettirirken sabit görüşü sürdürmesini zorlaştırır.

Vestibüler Hassasiyet

Vesitbüler hassasiyet (girdilere karşı aşırı duyarlılık) sergileyen çocuklar genellikle hareketten kaçınır ve hareket yaşarken korkulu davranabilir veya tedirgin olabilir. Aldıkları vestibüler girdiye öncelik veremezler ve hangi bilgilerin önemli ve hangilerinin önemsiz olduğunu belirleyemezler. Aşırı duyarlılığın bazı özellikleri şunları içerir:

  • Salıncak, kaydırak, tahterevalli ve atlıkarınca gibi oyun alanı ekipmanlarından kaçarlar
  • Hareket aktivitelerinden hoşlanmama: koşma, zıplama, dönme gibi
  • Uyuşuk görünmek, oturmaktan memnun olurlar
  • Düşük kas tonusuna sahip olurlar
  • Spora katılmayı sevmemek
  • Denge aktivitelerinden kaçar veya sevmezler

Vestibüler Arayış

Vestibüler arayış (girdiye yeterince duyarlı olmayan) çocuklar genellikle hareket ararlar ve hareketsiz oturamaz gibi görünebilirler. Vestibüler arayışın bazı özellikleri şunlardır:

  • Aşırı miktarda hareket arama: sallanma, dönme, zıplama ve zıplama
  • Heyecan arayan, risk alan, çoğu çocuktan daha yüksek seviyelerde ve daha uzun süre oyun ekipmanlarından zevk almaktadır.
  • Baş dönmesi pek görünmez veya normal çocuklara göre daha dayanıklıdır.
  • Güvenlik bilinci yoktur

Vestibüler Hassasiyet veya Arayışın Tedavisi

Vestibüler disfonksiyon, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya uygun vestibüler girdi tipi ve seviyesi sağlanarak tedavi edilebilir. Klinik gözlem, ebeveyn görüşmesi ve standart değerlendirmeler yoluyla terapist, çocuğun ihtiyaçlarını anlayabilir ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için girdi sağlayabilir. Artan tolerans ve entegrasyon için vestibüler girdi sağlamanın bir yolu olarak tedavide aşağıdaki aktiviteler kullanılır.

Ancak bu aktivitelerin sıklığını ve nasıl kullanılacağını alanın uzman kişiler sağlayabilir. Bu kişiler ise Sağlık profesyonelleridir. Ergoterapist direkt uygulayıcıdır ancak Fizyoterapist ve Dil Konuşma Terapisti ise geçerli sertifika programı sonucunda uygulayabilir.

Uyarı: Duyu bütünleme terapisini eğitimciler (Özel eğitim uzmanı, beden eğitim uzmanı) veya geçersiz sertifika programına katılmış kişiler uygulaması sonucunda çocuğunuz zarar görebilir.

Vestibüler sistemi geliştirecek aktiviteler Vestibüler hassasiyet Vestibüler duyu hassasiyeti Vestibüler duyu etkinlikleri Bebeklerde duyusal hassasiyet İşitsel hassasiyet Proprioseptif duyu Nedir Proprioseptif aktiviteler Vestibüler sistem Nedir