Tüm Çalışma Alanlarımız

Bebek ve çocukların gelişiminin değerlendirilmesi ve desteklenemesi sağlanmaktadır.
Yaygın gelişimsel bozukluklar; iletişim, hareket,dil ve davranış gibi becerilerin gelişmemesi veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur.Otizm, Asperger gibi
nörolojik rehabilitasyon
El rehabilitasyonu omuz, dirsek, el bileği, el veya parmakları içeren tüm durumlar için kapsamlı üst ekstremite ve el terapi hizmeti sunmaktadır. Ergoterapist el rehabilitasyonunda en etkili sağlık profesyonelidir.
Tüm insanların ihtiyaçlarını eşit şekilde yerine getirmek için engelsiz olması ve adapte edilmesi için çevresel düzenlemeler önemlidir.
Kromozom bozukluğu sonucunda gelişimsel gecikmeler, zihinsel engeller veya fiziksel bozukluklar gözlemlenmektedir. Duyu bütünleme, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, özel eğitim gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.
Ortopedik sorunlar bebek ve çocuklarda doğuştan ya da gelişimsel olarak ortaya çıkmaktadır. Erken evrede değerlendirilmesi, tespiti ve rehabilitasyonu
Otizm, gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kaygı gibi duygusal veya davranışsal bozukluklarla dil ve konuşma bozuklukları sebep olmaktadır.
Psikiyatrik Rehabilitasyon zihinsel hastalığı olan bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirilmesi, hedeflerine ulaşmalarına ve topluma uyumlarının arttırmalarına yardımcı olmayı içermektedir.
Yaralanma veya hastalıktan sonra iyileşme zor ve uzun bir zaman alabilir ancak ortopedik rehabilitasyon bunu kolaylaştırır.
Dil ve konuşma bozuklukları, dil, bilişsel, ses ve yutma sorunları, hasta yönetimi için kilit konulardır. Dil ve konuşma terapistleri diğer sağlık profesyonelleri ile çalışarak en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı sağlmaktadır.
Evde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde mükemmellik birçok şeyin birleşiminden gelir; sizlere bunu sağlayanların duyguları, tutumları ve özverilerine bağlıdır.
Anlamlı sosyal rollere katılım ve kamu hizmetlerine erişim dahil, bireylerin sosyal becerilerini desteklemek için ergoterapi kilit sağlık alanıdır.
Gölge abi veya abla hizmeti, özel gereksinimli, sosyal problemleri veya yönlendirilmesi gereken bireylere abilik/ablalık yapan bireyleri kapsamaktadır.
Seminer ve eğitim hizmetleri, kuruluşların kaliteyi arttırırken işletme giderlerini azaltmanın yollarını bulmalarını sağlamaktadır.
Uzman İle Görüşün
Detaylı bilgi ve randevu için WhatsApp 'dan bize ulaşabilirsiniz.