Ergoterapiye Genel Bakış

Ergoterapi, günlük yaşam aktivitelerini vurgulayarak rehabilitasyonu sağlar. Ergoterapistler günlük görevleri (okupasyonları) terapötik araçlar olarak kullanır, hastaların yeteneklerini güçlendirir ve hayati becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. 

Serebral palsi hastası için tedavi programında ergoterapi çok önemlidir . Ergoterapistler, çocuğun sadece genel yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda bireylerin mutluluğunu artıran günlük görevleri ve hedefleri gerçekleştirme yeteneğini geliştirirler.

Çeşitli faaliyetler ve alıştırmalar yoluyla – her biri işlevsel görevleri yerine getirmeye odaklanmış; ergoterapist etkilenimi iyileştirir ve bağımsızlığı güçlendirir.

Ergoterapi, fiziksel ve bilişsel bozuklukları olan hastalara yardımcı olarak daha fazla refah ve daha yüksek yaşam kalitesi sağlar. Ergoterapi serebral palsili hastaları için etkili bir müdahaledir.

Serebral Palsi Hastalarında Ergoterapinin Yararları

Serebral palsi, hastanın günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyebilecek fiziksel ve bilişsel zorluklar sunar. Ergoterapi bu sınırlamaları hedefleyerek hastaların günlük yaşama tam olarak katılmalarını ve bireysel hedeflere ulaşmalarını sağlar.

Ergoterapi serebral palsi hastası olan her yaştan çocuğa yardımcı olur. Terapi, bozuklukta yaygın olan motor sorunlara yöneliktir, ancak ergoterapistler ayrıca duyusal ve bilişsel yeteneklerle de ilgilidir.

Bilişsel gelişim bozulduğunda, ergoterapi pratik planlamayı destekler ve serebral palsi hastalarının günlük rutinleri takip etmesine yardımcı olur. Motor bozukluğu olan çocuklar, işlevi artırmak ve bireysel sınırlamaları azaltmak için tasarlanmış çeşitli ergoterapi tekniklerinden yararlanır. Ergoterapi aynı zamanda bir çocuğun duyu bütünleme sürecini geliştirmek için serebral palsi hastalarının duyusal girdiyi işlemesine ve yorumlamasına yardımcı olur.

Serebral Palsi’li Çocuğa Sahip Olmak

Bir serebral palsi tanılı bir çocuğun bakımı ve konforu sorumlu aileler için zor olabilir. Serebral palsi talepleri ile karşı karşıya olan ebeveynler, ergoterapi tedavi programlarının faydalarını paylaşırlar, Ergoterapi tedavi planlarını hazırlamak ve uygulamak için hayati roller oynarlar. 

Tedavinin amaçlarından biri, bakıcılar üzerindeki baskıyı hafifletmek için çocuğun bağımsızlığını ve öz bakıma katılımını arttırmaktır. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli husus ergoterapi uygulamalarını sadece ergoterapistler uygulayabilir.

Ergoterapi, bakıcı veya ebeveynin stresini hafifletir ve serebral palsi ile karşı karşıya olan ailelerdeki bir refah duygusunu uyarır. Bir çocuğun yaşam kalitesi iyileştikçe, ebeveynler ve bakıcılar da benzer artışlar yaşayabilir.

Merkezimizde Serebral Palsili Çocuklara Yönelik Ergoterapi Uygulamaları

İstanbul-Bakırköy‘de bulunan Ergoterapia Gelişimsel Destek ve Danışmanlık Merkezi‘nin duyu bütünleme, ergoterapi, dil ve konuşma salonları terapi hizmetleri için ideal bir ortamdır. Merkez içerisinde özel eğitim sınıfları çocukların öğrenmesi için ideal ortamdır. Her katılımcının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekipman ve kaynaklar mevcuttur. Bitişik aile bekleme alanında konforlu mobilyalar ve oyun etkinlikleri bulunmaktadır.