Otizm Spektrum Bozukluğu Teşhisi

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bozulmuş sosyal etkileşim, sınırlı iletişim, davranışsal zorluklar ve sınırlı sayıda faaliyet ve ilgi alanı ile işaretlenmiş gelişimsel bir bozukluktur. 

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, uygun akran ilişkilerinin geliştirilmemesinden konuşma dilinin gecikmesine veya toplam dil eksikliğine kadar çok çeşitli davranışsal semptomlar gösterebilir. Konuşan bireyler için, tekrarlayan bir dil kullanımı veya başkalarıyla sohbet etme yeteneğinde gecikme olabilir. Otizm belirtileri hiperaktivite, kısa dikkat süresi, dürtüsellik, saldırganlık, kendine zarar verme davranışı ve öfke nöbetleri içerebilir.

Kanıta dayalı otizm tedavisi, sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini teşvik eder ve işleyiş ve öğrenmeyi engelleyen davranışları en aza indirir. Yoğun, sürekli, kanıta dayalı otizm tedavisi, bireyin dil edinme, öğrenme, toplulukta işlev görme ve potansiyelini yerine getirme yeteneğini artırabilir. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı OSB’nin sınıflandırılması ve teşhisi için en yaygın kabul gören referanstır.

En son baskı (DSM-5; Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013), 9 daha önce üç farklı tanı (yani otistik bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk – aksi belirtilmedikçe) ve Asperger bozukluğu olarak kabul edilen OSB için tanı kriterlerini yeniden tanımladı. Bununla birlikte, DSM-5, OSB’yi, kısıtlı, tekrarlayan davranış, ilgi alanları veya faaliyetlere ek olarak, sosyal iletişim ve sosyal etkileşimdeki kalıcı açıklarla karakterize edilen tek bir bozukluk olarak sınıflandırmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar nasıl oynar?

OSB’li çocuklar, diğer çocuklardan daha az kendiliğinden olma eğilimindedir. Gözüne çarpan şeylere işaret eden tipik bir meraklı küçük çocuğun aksine, OSB’li çocuklar genellikle ilgisiz veya çevrelerinde olup bitenlerden habersiz görünürler.

Ayrıca oynama şekillerinde de farklılıklar gösterirler. İşlevsel oyunla veya oyuncak aletler veya pişirme seti gibi temel kullanım amacı olan oyuncakları kullanmakta sorun yaşayabilirler. Genellikle “hayal ürünü oynamazlar”, grup oyunlarına girmezler, başkalarını taklit etmezler, işbirliği yapmazlar veya oyuncaklarını yaratıcı şekillerde kullanmazlar.

Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri

Semptomların sunumu ve şiddeti otizm spektrum bozukluğu ‘lu bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir. 6 aylık kadar küçük bir bebekte erken OSB belirtileri görülebilir. OSB ‘nin bazı yaygın belirtileri ve semptomları şunları içerir:

 • — Göz teması eksikliği
 • — Selamlara uygun cevap vermemek
 • — Başkalarıyla konuşma başlatma ve sürdürme zorluğu
 • — Başkalarının jestlerine ve yüz ifadelerine uygun cevap vermemek
 • — Hareketleri ve yüz ifadelerini uygun şekilde kullanmada zorluk
 • — Başkalarının duygularından habersiz görünen
 • — Rol yapma oyununa katılmamak
 • — Yalnız oynamayı tercih etmek
 • — Bağlam dışında tekrarlanan sesler, kelimeler veya ifadeler
 • — Rutinlerdeki ufak değişikliklerden sıkıntı çekmek
 • — Elle çırpma veya sallanma gibi tekrarlayan hareketler yapma
 • — Oyuncaklarla alışılmadık şekilde oynamak, örneğin onları döndürmek veya sıraya dizmek
 • Belirli nesnelere alışılmadık derecede güçlü bağlantılara sahip olmak
 • — Konuşmaları çok belirli konularla sınırlama
 • — Seslere veya dokulara aşırı duyarlılık sergilemek
 • — Acıya kayıtsız görünen
 • — Beceri geliştirmede gecikmeler veya platolar yaşanması
 • — Önceden edinilmiş becerileri kaybetmek
 • — Saldırganlık, öfke nöbetleri ve kendine zarar verme gibi zorlu davranışlar sergilemek

Bireyin gelişimi ile ilgili endişeleriniz varsa, endişelerinizi derhal bireyin çocuk doktoruna bildirin ve daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilen bir uzmana yönlendirilmesini isteyin. Ergoterapia merkezi sizi uygun bir teşhis uzmanına yönlendirmesini istiyorsanız, 0544 344 06 86 ile irtibat kurun.

Otizm Spektrum Bozukluğu SIKLIĞI

Bildirilen otizm spektrum bozukluğu oranlarındaki artışlara katkıda bulunan faktörler tam olarak anlaşılamamıştır. Artan oranlar kısmen gelişmiş tarama ve teşhis uygulamaları ile açıklanabilirken, araştırmacılar ayrıca çeşitli çevresel ve genetik risk faktörlerinin rollerini araştırmaktadır. OSB prevalansı 2000 yılından bu yana % 150’den fazla artmıştır. Ayrıca, erkek çocuklarının OSB gelişme olasılığı kızlarda daha fazladır.

Otizm Spektrum Bozukluğu RİSK FAKTÖRLERİ

Otizm spektrum bozukluğu ‘nun bilinen tek bir nedeni yoktur. Aksine, kanıtlar otizm spektrum bozukluğu ‘nun gelişiminde yer alan birçok faktörün olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar çeşitli genetik ve çevresel risk faktörlerinin rollerini aktif olarak araştırmaktadır.

Otizm spektrum bozukluğu ‘nun gelişiminde genetikin önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Kanıtlar, OSB ‘li bireylerin kardeşlerinin Otizm spektrum bozukluğu gelişme riski altında olduğunu göstermektedir. İkizler üzerinde yapılan araştırmalar, OSB ‘nin gelişiminde genetiğin önemli bir rol oynadığını buldu. Otizm spektrum bozukluğunun gelişiminde genetikin önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Kanıtlar, OSB ‘li bireylerin kardeşlerinin Otizm spektrum bozukluğu gelişme riski altında olduğunu göstermektedir. İkizler üzerinde yapılan araştırmalar, OSB ‘nin gelişiminde genetiğin önemli bir rol oynadığını buldu.

 Ek olarak, OSB oranları, kırılgan X sendromu ve tüberoz skleroz dahil olmak üzere çeşitli genetik bozuklukları olan kişilerde daha yüksektir. Çok sayıda gen mutasyonunun, değişen derecelerde OSB gelişme riskini arttırdığı bulunmuştur. Bazen, gen mutasyonları aynı gen mutasyonunu taşıyan bir ebeveynden miras alınır, diğer zamanlarda gen mutasyonları kendiliğinden ortaya çıkar. İleri ebeveyn yaşı OSB için başka bir risk faktörü olan genetik materyal, ebeveynden yavrulara kopyalandığında kendiliğinden meydana gelen genetik mutasyonların şansını artırabilir.

Genetik faktörlere ek olarak, bir dizi çevresel faktörün otizm spektrum bozukluğu gelişme riskini arttırdığı bulunmuştur. Pek çok çevresel risk faktörü, yüksek düzeyde hava kirliliği ile maternal temas , maternal viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri, bir tür antidepresan gibi bazı reçeteli ilaçların maternal yutulması dahil olmak üzere doğum öncesi maruziyetlerden oluşur.

Öte yandan, hamilelik sırasında ve hamilelikten önceki aylarda alınan prenatal vitaminlerin otizm spektrum bozukluğu riskini azalttığı bulunmuştur. Oksijen yoksunluğunu içeren doğum komplikasyonları da artmış OSB riski ile ilişkilidir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Teşhisi

Çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu veya başka bir gelişimsel durumu olup olmadığını belirlemek için, klinisyenler çocuğunuzun başkalarıyla etkileşim, iletişim ve davranış şekillerine dikkatle bakarlar. Teşhis, ortaya çıkan davranış kalıplarına dayanır.

Çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu olduğundan ve gelişimsel taramanın riski doğruladığından endişeleniyorsanız, aile doktorunuzdan veya çocuk doktorunuzdan sizi derhal bir otizm uzmanına veya uzman ekibine kapsamlı bir değerlendirme için yönlendirmesini isteyin.

Otizm spektrum bozukluğunun teşhisi karmaşık olduğundan, bu son derece uzmanlaşmış alanda eğitim ve deneyime sahip uzmanlarla tanışmanız çok önemlidir.

Çocuğunuzun teşhisine dahil olan uzmanlar ekibi şunları içerebilir:

 • Çocuk ve ergen psikiyatristleri
 • Çocuk doktorları
 • Pediatrik nörologlar
 • Ergoterapist
 • Dil ve konuşma terapisti
 • Odyolog
 • Fizyoterapist
 • Özel eğitim öğretmeni

Otizm Spektrum Bozukluğunun teşhisi kısa bir süreç değildir. Kesin olarak teşhis edebilecek tek bir tıbbi test yoktur; bunun yerine çocuğunuzun problemini doğru bir şekilde belirlemek için birden fazla değerlendirme ve test gerekli olabilir.

Ebeveyn görüşmesi

Teşhis değerlendirmesinin ilk aşamasında, doktorunuza çocuğunuzun tıbbi, gelişimsel ve davranışsal geçmişi hakkında arka plan bilgisi vereceksiniz. Bir günlük tutuyorsanız veya sizi ilgilendiren herhangi bir şey hakkında not alıyorsanız, bu bilgileri paylaşın. Doktor ayrıca ailenizin tıbbi ve akıl sağlığı geçmişi hakkında bilgi almak isteyecektir.

Tıbbi muayene

Tıbbi değerlendirme, genel bir fiziksel, nörolojik muayene, laboratuvar testleri ve genetik testleri içerir. Çocuğunuz, gelişimsel sorunlarının nedenini belirlemek ve birlikte var olan koşulları belirlemek için bu tam taramadan geçecektir.

İşitme testi

İşitme sorunları sosyal ve dilsel gecikmelere neden olabileceğinden, Otizm Spektrum Bozukluğu teşhis edilmeden önce dışlanmaları gerekir. Çocuğunuz, herhangi bir işitme bozukluğunun yanı sıra bazen otizmle birlikte ortaya çıkan diğer işitme sorunları veya ses hassasiyetleri için test edildiği resmi bir odyolojik değerlendirmeden geçecektir.

Gözlem

Gelişim uzmanları, Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilişkili olağandışı davranışları aramak için çocuğunuzu çeşitli ortamlarda gözlemleyecektir. Çocuğunuzun diğer insanlarla oynamasını veya etkileşimde bulunmasını izleyebilirler.

Ağır Metal Değerlendirilmesi

Kurşun zehirlenmesi otizm spekturum bozukluğu semptomlara neden olabileceğinden, gelişimsel gecikmeleri olan tüm çocukların kurşun zehirlenmesi açısından taranmasını önerilmektedir. Ancak bu değerlendirme sonrası tedavi kısmında otizm ağır metal ile biteceği düşüncesine kapılmamalısınız.

Çocuğunuzun semptomlarına ve ciddiyetine bağlı olarak, teşhis değerlendirmesi ayrıca konuşma, zeka, sosyal, duyusal işleme ve motor beceri testlerini de içerebilir. Bu testler yalnızca otizm teşhis etmede değil, aynı zamanda çocuğunuzun ne tür bir tedaviye ihtiyacı olduğunu belirlemede de yardımcı olabilir.

Dil ve konuşmanın değerlendirmesi

Dil ve konuşma terapisti, çocuğunuzun konuşma ve iletişim yeteneklerini otizm belirtileri açısından değerlendirecek ve belirli dil bozukluklarının veya bozukluklarının herhangi bir göstergesini arayacaktır.

Bilişsel test

Çocuğunuza standart bir zeka testi veya resmi olmayan bir bilişsel değerlendirme verilebilir.

Günlük yaşamın değerlendirilmesi

Çocuğunuz gerçek hayattaki durumlara işlevsellik, problem çözme ve uyum sağlama becerisi açısından değerlendirilebilir. Bu, sosyal, sözel olmayan ve sözlü becerilerin yanı sıra giyinme ve kendini besleme gibi günlük görevleri yerine getirme becerisini test etmeyi içerebilir.

Duyu bütünleme değerlendirmesi

Duyu bütünleme bozukluğu genellikle otizmle birlikte ortaya çıktığı ve hatta bununla karıştırılabildiği için, ergoterapist çocuğunuzun ince motor, kaba motor ve duyusal işlemleme becerilerini değerlendirebilir.

Merkezimizin Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Uygulamaları

İstanbul-Bakırköy‘de bulunan Ergoterapia Gelişimsel Destek ve Danışmanlık Merkezi‘nin duyu bütünleme, ergoterapi, fizyoterapi, dil ve konuşma salonları terapi hizmetleri için ideal bir ortamdır. Merkez içerisinde özel eğitim sınıfları çocukların öğrenmesi için ideal ortamdır. Her katılımcının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekipman ve kaynaklar mevcuttur. Bitişik aile bekleme alanında konforlu mobilyalar ve oyun etkinlikleri bulunmaktadır.

İletişim: 0212 662 52 59 – 0544 344 06 86
Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Sipahioğlu Caddesi, No:12/4
 Bakırköy-İstanbul