Korpus Kallozum Agenezisi nadir görülen bir doğumsal anomalidir. Korpus kallozumun kısmen veya tamamen gelişmemisi durumudur. Korpus kallozum beynin iki hemisferini bağlayan temel bir yoldur. Korpus kallozumun gelişimi fetal yaşamın beşinci haftasında oluşumuyla başlar.

Korpus kallozum, korteksten köken alan uyaranları karşı taraf hemisfere bağlayarak beynin motor, duyusal ve kognitif performansını sağlamaktadır. Korpus kallozal agenezisi genellikle epilepsi veya kognitif hastalakların araştırılması esnasında çekilen BT ve MRG ile saptanmaktadır.

Gelişimi gebeliğin 8 ile 20. haftalar arasında olmaktadır. Bu süre içerisinde radyasyon, enfeksiyöz ve kimyasal ajanlar, maternal hormonlar, nutrisyonel bozukluklar, hipoksi, kromozomal defektler gibi herhangi bir zararlı etki korpus kallozumun komplet veya parsiyel defektlerine yol açabilir. Konjenital metabolik hastalıklar ve kromozal bozukluklar gibi patolojilerin disgenezis ile birlikte s›k görülmesi eşlik eden beyin anomalileri açısından önem arzetmektedir.

Korpus Kallozum Agenezisi Belirti ve Semptomları

Korpus kallozum agenezi başlangıçta yaşamın ilk haftalarında veya ilk iki yıl içinde epileptik nöbetlerin başlamasıyla belirginleşebilir. Bununla birlikte, korpus kallozumlu tüm bireylerin nöbetleri yoktur. 

Yaşamın erken evrelerinde başlayabilen diğer belirtiler beslenme sorunları ve başınıt tutmada gecikmelerdir. Oturmak, ayakta durmak ve yürümek de gecikebilir. Zihinsel ve fiziksel gelişimdeki bozulma ve / veya kafatasında sıvı birikmesi (hidrosefali) de bu bozukluğun erken başlangıç ​​tipinin belirtisidir.

Korpus Kallozum Agenezisi Nedeni

Çoğu durumda, Korpus Kallozum Agenezisi ‘nin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, korpus kallozum agenezi, otozomal resesif özellik veya X’e bağlı baskın özellik olarak kalıtsal olabilir. Bu bozukluk ayrıca kısmen fetal beynin anormal gelişmesine yol açan hamilelik sırasında (intrauterin) bir enfeksiyona bağlı olabilir.

Genetik hastalıklar, babadan ve anneden alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özellik için genlerin kombinasyonu ile belirlenir.

Korpus Kallozum Agenezisi Teşhisi

Ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI), korpus kallozum agenezinin teşhisine yardımcı olan görüntüleme teknikleridir.

Korpus Kallozum Agenezisi Tedavisi

Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Nöbet önleyici ilaçlar, ergoterapi özel eğitim, fizik tedavi ve ilgili hizmetler, semptomların çeşitliliğine ve şiddetine bağlı olarak yararlı olabilir. Hidrosefali mevcut olduğunda, sıvıyı beyin boşluğundan boşaltmak, böylece beyin üzerindeki artan basıncı düşürmek için cerrahi bir şant ile tedavi edilebilir. Genetik danışmanlık da bu bozukluğu olan aileler için yararlı olabilir.

Merkezimizin Korpus Kollozum Agenezisi Terapi ve Eğitim Uygulamaları

İstanbul-Bakırköy‘de bulunan Ergoterapia Gelişimsel Destek ve Danışmanlık Merkezi‘nin duyu bütünleme, ergoterapi, fizyoterapi, dil ve konuşma salonları terapi hizmetleri için ideal bir ortamdır. Merkez içerisinde özel eğitim sınıfları çocukların öğrenmesi için ideal ortamdır. Her katılımcının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekipman ve kaynaklar mevcuttur. Bitişik aile bekleme alanında konforlu mobilyalar ve oyun etkinlikleri bulunmaktadır.

İletişim: 0212 662 52 59 – 0544 344 06 86
Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Sipahioğlu Caddesi, No:12/4
 Bakırköy-İstanbul