Erken müdahalede merkezimiz, otizm, serebral palsi, disleksi gibi bozuklukluklarda 0-7 yaş arası çocuklara en iyi uygulama müdahalesini sağlayan deneyime sahiptir. 

Çocuğun destek ağı içinde kapasitesine büyük önem veren, kişi merkezli, aile odaklı bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Erken müdahale hizmeti ile yenilikçi erken çocukluk müdahale programlarının geliştirilmesine öncülük etmeye devam etmektedir.

Kanıta dayalı, disiplinler arası destek çerçevesi sunmak için multidisipliner çalışıyoruz. Ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, özel eğitim öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapistler ve psikologlar çalışmaktadır.  Hizmetimiz, Unsur Kapsamlı Yaklaşım tarafından yönlendirilir ve ECIA Erken Çocukluk Müdahalesinde En İyi Uygulama için Ulusal Kılavuz İlkeleri ve Erken Çocukluk Erken Müdahale Destekleri Uygulama Standartları ile uyumludur.

Bir çocuğu ve aileyi desteklerken birbirleriyle işbirliği içinde çalışma taahhüdünü paylaşır. Bu işbirlikçi ekip yaklaşımı, çalışanlarımızın çocuğun ve aileleri için optimum sonuçların elde edilmesini desteklemektedir. Programları ve müdahaleleri tasarlamak, uygulamak, gözden geçirmek ve değerlendirmek için disiplin sınırları boyunca birlikte çalışmasını gerektirir.

Bireyselleştirilmiş Erken Çocukluk Desteği

Bireyselleştirilmiş erken müdahale programları, çocuğun anlamlı bir şekilde katılımını sağlamaktadır. Aileleri ve akranlarıyla günlük ortamlara dahil olmak için çocuğun günlük yaşam becerilerini geliştirmesini destekler. Aile merkezli ve kültürel olarak kapsayıcı programlarımız hayatın içerisinde yer almaktadır.

Ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, fizyoterapistler ve özel eğitim öğretmenleri tarafından verilir. Çocuğun ev, okul öncesi veya toplum gibi doğal ortamlarında ve ayrıca alternatif ortamlarda yürütülebilir. Oyun grubunda veya klinik tabanlı ortamda veya video konferans kullanarak online olarak sağlanmaktadır.

Çocuklar ve aileleri, sonuç odaklı ve hedefe yönelik müdahale desteği alır. Oyun ve sosyal beceriler, konuşma ve dil gelişimi, akademik öncesi gelişim, duyu bütünleme, ince ve kaba motor becerileri, tuvalet eğitimi ve kişisel bakım, davranış, kaygı ve çok daha fazlası. 

Personelimiz, tüm aile üyelerinin güçlü yönlerini, yeteneklerini ve yeteneklerini kabul eder ve aile, eğitimciler ve diğer erken müdahale hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere çocuğun destek ekibiyle işbirliği içinde çalışır. Bireyselleştirilmiş programlarımız, bu destek ekibinde çocuğun ortamdaki becerilerini öğrenmesini ve geliştirmesini desteklemek ve genelleştirmek için kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır.

Merkezimizin Erken Müdahaleye
Yönelik Uygulamaları

İstanbul-Bakırköy‘de bulunan Ergoterapia Gelişimsel Destek ve Danışmanlık Merkezi‘nin duyu bütünleme, ergoterapi, dil ve konuşma salonları terapi hizmetleri için ideal bir ortamdır. Merkez içerisinde özel eğitim sınıfları çocukların öğrenmesi için ideal ortamdır. Her katılımcının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekipman ve kaynaklar mevcuttur. Bitişik aile bekleme alanında konforlu mobilyalar ve oyun etkinlikleri bulunmaktadır.