Ergoterapi Nedir?

Çocuklarda ergoterapi, bağımsız ve mutlu bir yaşam sürmeleri, hedeflerine ulaşmasını ve topluluğun aktif bir üyesi olmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirerek okupasyon (uğraşlara) katılımını, performansını ve memnuniyeti arttırmaktadır.

Çocuklarda ergoterapi istediği ve yapması gereken şeyleri yapması için gerekli olan becerilerin ve performansın eğlenerek geliştirilmesini sağlıyoruz. Bunu çocuğu, uğraşlarını ve çevreyi düşünerek yapıyoruz. Bu üç şey birlikte çalışmıyorsa, ihtiyacınız olan ve yapmak istediğiniz şeylere katılmak zor olabilir. Çocuklarda ergoterapi günlük yaşamda aldıkları bilgileri ve mutluluklarını geliştirmek için değişiklikler yapmasını sağlamaktadır.

Uğraşlar, ihtiyaç duyduğunuz ve her gün yapmak istediğiniz aktivitelerdir. Bunlar çocuklarda yürümekten, beslenmekten hatırlamaya kadar bir çok beceriyi kapsamaktadır. Üç tipe ayrılabilirler.

Çocuklarda Uğraş (Okupasyon) Alanları

— Öz Bakım – Bağımsızlık olarak yıkamayı, giyinmeyi, yemeyi ve tuvaleti öğrenmeyi çocuğun gelişiminde önemli kilometre taşları oluşturur. Bunlar bir hastalık veya engel sonucunda çocuk tarafından karşılanması güç ise ergoterapist tarafından geliştirilmesi için müdahaleler sağlamaktadır.

— Oyun ve Serbest Zaman – Bir çocuğun ana uğraşı (okupasyonu) oyun. Oyun yoluyla çocukların yeni beceriler öğrenmesi ve uygulaması, arkadaşlar edinmesi ve kendilik duygusu bulması sağlanır. Çocuk otizm veya serebral palsi gibi her hangi bir rahatsızlıktan, engelden travmadan etkilenmesi sonucunda becerilerinde güçlük yaşıyorsa ergoterapist tarafından tipik gelişen çocukların performansına ulaşması için müdahaleler sağlamaktadır.

— Akademik Beceriler – Eğitim ve Öğretime  katılım çocuklar ve gençler için kilit bir uğraşdır (okupasyon).

— Sosyal / Duygusal Düzenleme: Çocukların geliştirdiği en büyük becerilerden biri, odaklanma veya akranlarıyla ilişki kurma gibi şeyler yapmaları gerektiğinde kendi kendini düzenleme becerisidir. Çocuklar düzenlemeyle mücadele ettiğinde, bunun sosyal ve duygusal refahları üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Ergoterapist ‘ler, çocukların düzenlemelerini izleme becerilerini geliştirmelerine, düzenleme için daha iyi yollar geliştirmelerine ve düzenlemelerini etkileyebilecek hassasiyetleri ele alacak faaliyetler sağlamalarına yardımcı olabilir. 

Örneğin, bazı çocuklar sesle o kadar çok mücadele ederler ki, bu onların sınıf aktivitelerine katılma yeteneklerini etkiler. Ergoterapist ‘ler, çocukların gürültülü bir ortama katılma yeteneklerini geliştirmek için toleranslarını ve ses girdisini işleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çocuklarda Ergoterapi Rolü

Çocuklarla ve gençlerle çalışan ergoterapistlerin rolü, performans ve katılımlarını etkileyen engellilik, bozulma veya hastalıkların olduğu çocuklara ve gençlere (0-18 yaş) ve ailelerine müdahale, destek ve / veya tavsiye sağlamaktır. Günlük yaşam aktivitelerinde ve hayatın her alanında bağımsız olmaları amaçlanmaktadır..

Çocuğun / gencin belirlenen ihtiyaçlarını tartışmak ve sonraki adımları planlamak için bir ilk danışma sunulacaktır. Çocuklara ve gençlere, ailelere, eğitim personeline ve çocuk / gençle yakın çalışan diğer profesyonellere tavsiye ve stratejiler sunulur; bu onlara çocuk / gencin refahını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar.

Çocuklarda ergoterapi, ihtiyaç duydukları etkinliklere katılmakta zorluk çeken ve her gün yapmak istedikleri gibi giyinme, çatal bıçak takımı kullanma, görevleri tamamlama, bisiklete binme, yazma gibi çocuklara / gençlere sunulmaktadır. Bunları yapmakta zorlanmaları zayıf kaba ve ince motor koordinasyonu, zayıf gövde stabilitesi, zayıf motor planlama becerileri, görsel algısal zorluklar veya duyusal problemler nedeniyle olabilir.

Çocuklarda ergoterapi ekibi, kreşlere ve okullara, personelin çocukların / gençlerin sahip olabileceği bazı zorluklar ve bu ortamlara katılmalarını nasıl destekleyebilecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için bilgi ve çocuk için müdahaleler sunar.

Merkezimizde Çocuklara Yönelik
Ergoterapi Uygulamaları

İstanbul-Bakırköy‘de bulunan Ergoterapia Gelişimsel Destek ve Danışmanlık Merkezi‘nin duyu bütünleme, ergoterapi, dil ve konuşma salonları terapi hizmetleri için ideal bir ortamdır. Merkez içerisinde özel eğitim sınıfları çocukların öğrenmesi için ideal ortamdır. Her katılımcının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ekipman ve kaynaklar mevcuttur. Bitişik aile bekleme alanında konforlu mobilyalar ve oyun etkinlikleri bulunmaktadır.