Diğer Çalışma Alanlarımız

Tüm insanların ihtiyaçlarını eşit şekilde yerine getirmek için engelsiz olması ve adapte edilmesi için çevresel düzenlemeler önemlidir.
Evde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde mükemmellik birçok şeyin birleşiminden gelir; sizlere bunu sağlayanların duyguları, tutumları ve özverilerine bağlıdır.
Anlamlı sosyal rollere katılım ve kamu hizmetlerine erişim dahil, bireylerin sosyal becerilerini desteklemek için ergoterapi kilit sağlık alanıdır.
Gölge abi veya abla hizmeti, özel gereksinimli, sosyal problemleri veya yönlendirilmesi gereken bireylere abilik/ablalık yapan bireyleri kapsamaktadır.
Seminer ve eğitim hizmetleri, kuruluşların kaliteyi arttırırken işletme giderlerini azaltmanın yollarını bulmalarını sağlamaktadır.
Uzman İle Görüşün
Detaylı bilgi ve randevu için WhatsApp 'dan bize ulaşabilirsiniz.